Apel do Rodziców
Dodane przez user dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo!


Otrzymałam informację z Delegatury Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta o przebywaniu na terenie Galerii Jurajskiej dużych grup młodzieży, która zachowywała się w sposób niewłaściwy, wręcz prowokacyjny. Młodzież wchodziła do poszczególnych sklepów w Galerii, udając osoby chore, kichając i kaszląc w kierunku obsługi i klientów. Przypominam Państwu, jako Rodzicom, że czas przerwy w zajęciach dydaktycznych w związku z zagrożeniem koronawirusem nie jest czasem ferii.
Informuję jednocześnie, że wystosowano pisma do Policji i Straży Miejskiej w sprawie wzmożonych kontroli na terenie miasta i legitymowanie dzieci i młodzieży, którzy przebywają w miejscach publicznych, a w tym szczególnym okresie powinni przebywać w domu.
W związku z powyższymi informacjami proszę o odpowiedzialne przestrzeganie komunikatu i monitorowanie czasu, miejsca oraz sposobu zachowania Państwa dzieci.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Janina Grewenda