Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022
Dodane przez user dnia 01.09.2021

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy informuje o możliwości skorzystania w roku szkolnym 2020/2021 ze Stypendium Szkolnego. O tę formę pomocy mogą ubiegać się rodzice uczniów klas 1-8 z trudną sytuacją materialną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.
Wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 r. w sekreteriacie szkoły.
Wniosek  można pobrać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem 343724220 w godzinach pracy MOPS Częstochowa.

LINK