Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie - O szkole
wtorek, 30 maja 2023r.
Nawigacja
Przekaż 1%
Przekaż 1% swojego podatku


KRS 0000044175
Wybieram szkołę
Owoce w szkolewww.owocewszkole.org
Mleko w szkolewww.mlekowszkole.pl
Elektrośmiecihttp://elektrosmieci.pl
Zespół PP-P nr 3http://zppp.ids.czest.pl
BIP
O szkole
O szkole

      Publiczna Szkoła Podstawowa powstała przy Publicznym Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa w 2009 roku. Od 1 września 2011 r. szkoła funkcjonuje w budynku przy ul. Łukasińskiego 24. Jej poświęcenia dokonał 9 grudnia 2011 r. ówczesny metropolita częstochowski, arcybiskup Stanisław Nowak.
      1 października 2015 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz został poświęcony sztandar.      Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - katolicka organizacja oświatowo-wychowawcza, której przyświeca hasło: kształcąc wychowujemy.
      Nie jest to pierwsza katolicka placówka u podnóża jasnogórskiego klasztoru, lecz z pewnością wyróżnia się ona niezwykłą, przyjazną dla uczniów atmosferą oraz silnym zaangażowaniem w proces kształcenia, zarówno grona pedagogicznego jak i rodziców. Charakter wspólnotowy szkoły wyraża się między innymi w organizacji różnego rodzaju imprez klasowych i szkolnych, jak na przykład Dzień Babci i Dziadka, mikołajki, wigilijne spotkania czy coroczne ubieranie jasnogórskiej choinki, w przygotowaniu których aktywnie uczestniczą również rodzice wychowanków. Ważnym elementem w budowaniu wspólnoty jest ponadto udział we mszach świętych w każdą uroczystość kościelną.
      Istotnym aspektem kształcenia jest wychowanie patriotyczne. Staramy się przekazać naszym uczniom elementarne wartości związane z umiłowaniem własnej Ojczyzny oraz z poszanowaniem innych narodów i kultur, jak choćby kultury Romów, którzy stanowią silną grupę w lokalnej społeczności. Kształtowaniu właściwych postaw religijnych i patriotycznych służą również akademie i przedstawienia organizowane z okazji Dnia Papieskiego czy Dnia Edukacji Narodowej, w przygotowanie których uczniowie chętnie angażują się.
      Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK nie posiada długiej i bogatej tradycji, lecz dzięki otwartości, poszanowaniu drugiego człowieka i funkcjonowaniu w duchu chrześcijańskich wartości wychowuje młodych ludzi na oddanych Bogu, dobrze przygotowanych do dalszej drogi, zarówno pod względem edukacyjnym jak i życiowym.

Hymn SPSK

W naszej szkole każdy dzień zajęć lekcyjnych rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego.

   "Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze
   dodaj nam ochoty i zdolności,
   aby ta nauka była z pożytkiem doczesnym i wiecznym
   przez Chrystusa Pana naszego Amen"

Codziennie odmawiamy modlitwę Anioł Pański. Opiece Bożej powierzamy Uczniów, którzy obchodzą w danym dniu urodziny, prosząc o potrzebne łaski i błogosławieństwo. Modlimy się także za zbawienie wszystkich zmarłych osób z rodzin Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

W każdą drugą niedzielę miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, natomiast w każdy drugi czwartek miesiąca udajemy się na Jasną Górę, aby w czasie Apelu Jasnogórskiego powierzyć opiece Matki Bożej Uczniów Naszej Szkoły Podstawowej i Ich Rodziców.


Zapewniamy uczniom:
  • bezpłatną naukę
  • przyjazny uczniowi proces edukacyjny, który szanuje jego indywidualne możliwości, predyspozycje i potrzeby
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • bezpieczne środowisko szkolne wolne od przemocy i agresji
  • pomoc pedagoga szkolnego w przeżywanych trudnościach
  • opiekę świetlicy szkolnej
  • zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
  • wychowanie patriotyczne, które cechuje szacunek dla innych kultur i narodów
  • odkrywanie obecności Boga i Jego działania w otaczającym świecie


Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.


Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr Janina Grewenda
Wicedyrektor

mgr Aleksandra Osicka
Adres szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa

Kontakt

Sekretariat Szkoła Podstawowa

mgr Agnieszka Borek-Radwańska

tel./fax 34-314-20-86

e-mail podspsk@gazeta.pl

e-mail czestochowa-lukasinskiego@spsk.info.pl

Wiarygodna Szkoła 2016


Znaki które nosisz


Zachowaj równowagę


Piramida zdrowego żywienia

313,495 unikalnych wizyt