Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie - Rekrutacja
poniedziałek, 09 grudnia 2019r.
Nawigacja
Przekaż 1%
Przekaż 1% swojego podatku


KRS 0000044175
Owoce w szkolewww.owocewszkole.org
Mleko w szkolewww.mlekowszkole.pl
Smok Mądragon daje radęwww.smokmadragon.pl
Elektrośmiecihttp://elektrosmieci.pl
Zespół PP-P nr 3http://zppp.ids.czest.pl
Rekrutacja

Zasady rekrutacji Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie
w roku szkolnym 2019/2020


Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Częstochowie jest szkołą bez obwodu. Przyjmuje wszystkie dzieci w wieku szkolnym po złożeniu przez rodzica karty zapisu.

W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, będzie rozpatrywała wnioski biorąc pod uwagę kryteria zawarte w statucie danej szkoły.

Zatem rodzic, zainteresowany zapisaniem dziecka do tutejszej szkoły (PSP SPSK) powinien złożyć kartę zapisu do tej szkoły na odpowiednim druku.

Karta zapisu dziecka do szkoły. Kwestionariusz osobowy [PDF]

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.


Kryteria rekrutacji 2019/2020

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100 pkt.

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt.

Szczególne osiągnięcia

18 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

Aktywność społeczna

3 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt.

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 =35 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt.

Przeliczanie stopni na punkty

stopień

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr Janina Grewenda
Wicedyrektor

mgr Aleksandra Osicka
Adres szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa

Kontakt

Sekretariat Szkoła Podstawowa

mgr Agnieszka Borek-Radwańska

tel./fax 34-314-20-86

e-mail podspsk@gazeta.pl

e-mail czestochowa-lukasinskiego@spsk.info.pl

Wiarygodna Szkoła 2016


Znaki które nosisz


Zachowaj równowagę
Zachowaj równowagę


www.facebook.com/
zachowajrownowage

www.zachowajrownowage.pl

Piramida zdrowego żywienia

149,585 unikalnych wizyt